cephalon محصول استاندار خوزستان آبادان

cephalon: محصول استاندار خوزستان آبادان تولید برنج استان خوزستان شهرستان شادگان

گت بلاگز اخبار اجتماعی واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌های آب‌بر انجام نمی‌شود ، وجود بحران آب در کشور

مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت امور اراضی با اشاره به وجود بحران آب در کشور گفت: واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌های آب‌بر انجام نمی‌شود.

واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌های آب‌بر انجام نمی‌شود ، وجود بحران آب در کشور

وجود بحران آب در کشور/ واگذاری زمین جهت اجرای طرح های آب بر انجام نمی شود

عبارات مهم : کشاورزی

مدیرکل دفتر ترویج شرکت امور اراضی مطرح کرد

وجود بحران آب در کشور/ واگذاری زمین جهت اجرای طرح های آب بر انجام نمی شود

واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌های آب‌بر انجام نمی‌شود ، وجود بحران آب در کشور

مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت امور اراضی با اشاره به وجود بحران آب در کشور گفت: واگذاری زمین جهت اجرای طرح های آب بر انجام نمی شود.

به گزارش فارس، سیدعلی محققی در سفری که در سکوت خبری و بدون دعوت از رسانه ها به سمنان انجام شد، با اشاره به اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی بیان کرد: در بحث کاداستر در اراضی کشاورزی در مرحله ای باید از مردم اطلاعات را جمع آوری کنیم که لازمه تحقق اهداف کاداستر اراضی کشاورزی مشخص شدن مالکیت ها و اطلاعات مربوط به مالکیت های اراضی کشاورزی است.

وی با بیان اینکه این مهم نیازمند همکاری و جمع آوری اطلاعات مردم هست، تأکید کرد: تا مادامی که همکاری بهره برداران در این طرح وجود نداشته باشد این طرح اجرایی نخواهد شد.

مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت امور اراضی با اشاره به وجود بحران آب در کشور گفت: واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌های آب‌بر انجام نمی‌شود.

مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت امور اراضی بهره گیری از ظرفیت های ترویجی در شرکت جهاد کشاورزی سراسر کشور را در دستور کار این مجموعه اعلام و خاطرنشان کرد: با تحقق این عنوان اطلاعات مربوط به اراضی کشور و روند جمع آوری این اطلاعات تسریع می شود.

محققی افزود: همچنین دقیق و راستی آزمایی اطلاعات در خوداظهاری های کشاورزان راحت تر و دقیق تر خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد هماهنگی بین ترویج و اجرای کاداستر گفت: با توجه به کمبود و بحران آب در کشور، شرکت امور اراضی هم متولی تأمین زمین و واگذاری آن جهت طرح های متفاوت کشاورزی و غیرکشاورزی از محل اراضی منابع ملی و دولتی بوده و این مهم منوط به وضع آب است.

واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌های آب‌بر انجام نمی‌شود ، وجود بحران آب در کشور

مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت امور اراضی با بیان اینکه واگذاری زمین به وضع آب بستگی دارد و اگر جایی منابع آبی وجود نداشته باشد، واگذاری زمین جهت اجرای طرح های آب بر انجام نمی شود، بیان کرد: قوانین عوض کردن کاربری با توجه به اوضاع آب در منطقه باید اجرا شود و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع است.

محققی بیان کرد: اگر نیاز باشد یک زمین کشاورزی که آب ندارد مطابق با قانون کمسیون ماده یک وظیفه دارد درخواست هایی جهت عوض کردن کاربری جهت اجرای طرح های متفاوت گردشگری و ساخت و ساز و … بررسی کند.

مدیرکل دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت امور اراضی با اشاره به وجود بحران آب در کشور گفت: واگذاری زمین جهت اجرای طرح‌های آب‌بر انجام نمی‌شود.

وی کیفیت خاک و آب را از دو شاخص مهم این کمسیون دانست و گفت: اعضای این کمسیون می توانند در بحث عوض کردن کاربری اراضی تعیین وظیفه کنند.

واژه های کلیدی: کشاورزی | اطلاعات | کشاورزی | اجرای طرح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog